Обсъждаха мерки за запазване и подбряване на екологичния коридор Рила-Верила-Краище

Снимки: ЮЗДП

В срещата взеха участие и експерти от ЮЗДП

Участници от Централна и Източна Европа се срещнаха, за да обсъдят мерки за запазване и подбряване на екологичния коридор Рила-Верила-Краище. В срещата взеха участие и експерти от ЮЗДП.

Работната среща се проведе в Австрия и Чехия в дните от 30 май до 3 юни.

„Основната цел на „SaveGREEN – Защита на функционалността на трансгранични важни екологични коридори в Дунавския басейн“ е да подпомогне запазването на трансгранично важни екологични коридори, каквито са в нашия случай районът на Рила, Верила и Краище, а в другите държави често и трансгранични и екологични коридори“. Това каза Петко Цветков от Българска фондация „Биоразнообразие“.

В срещата се включиха над 30 участници от партньорите по проекта от Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България и Украйна.

Бяха посетени няколко екологични територии, а една от целите е участниците да се запознаят със специфичните проблеми, които съществуват в тях, от една страна, а, от друга, да се запознаят с опита, който местните партньори и организации имат в опазването на екологичните коридори.

„Посетихме изградени зелени мостове за преминаване на дивите животни, като качеството на изпълнението и поддържането на инфраструктурата е на доста добро ниво. Колегите от Австрия ни демонстрираха практически изградени съоръжения, отговарящи на всички международни практики в тази посока. Възможно е и при нас така да изглеждат нещата, но това зависи от съвместните усилия на организациите и институциите, които отговарят не само за пътната инфраструктура, но и за стопанисването на съседните територии.

Това е една от слабостите, които съществуват в Австрия. Там, в конкретния случай, съседните територии бяха много често частни земи и е необходима продължителна работа и достигане на споразумения как да се осигури необходимата растителна покривка, по която животните да преминават необезпокоявано“, уточни Петко Цветков.

В посетения район в Чехия се оказа, че основен проблем се явява запазването на екологичната свързаност в рамките на този защитен ландшаф, който се нарушава от застрояването, свързано с туризма, от една страна, и, от друга, изграждането на транспортна инфраструктура в периферните територии.

SaveGREEN насърчава междусекторното и транснационалното сътрудничество, както и изграждането на цялостно ноу-хау за разработване на конкретни решения, насочени към подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични коридори в долините на Карпатите, Алпите и планините в България.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6