БЧК раздава храна на хора в нужда в Струмяни

Снимка: Община Струмяни

Общината съдейства за Червения кръст и Агенцията за социално подпомагане

Започна кампания по линия на БЧК за предоставяне на хранителни продукти в община Струмяни в изпълнение на операция „Подкрепа“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица 2021 - 2027 г.

Пакети с хранителни продукти ще получат 956 нуждаещи се жители от 20 населени места в община Струмяни. Всички право-имащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 15 вида храни.

Право на подпомагане по програмата имат:

- Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление (2023 г.– 2024 г.).

- лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал.1 и 5 от ЗСПД, през м. 01. 2024г.

- Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа (м. 01.2024 г.).

- Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. 01.2024 г.).

- Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства през м. 01.2024 г.

- Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии, подпомогнати с еднократна помощ, по реда на чл. 16 от ППЗСП през м. 01. 2024 г.

Предаването на продуктите ще се извършва от кметове на кметства и кметски наместници и доброволци на БЧК поетапно, като всеки право-имащ ще получи хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на община Струмяни и БЧК - Струмяни.

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5

FACEBOOK

//