ВСС освободи Невена Зартова и заместниците ѝ

Снимка: БГНЕС

Оставката ѝ бе гласувана с единодушие

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие оставките на ръководството на СРП и определи Светлана Митова – прокурор във Върховна прокуратура, за и. ф. административен ръководител.

По предложение от и. ф. главния прокурор Борислав Сарафов, Прокурорската колегия определи Светлана Митова – прокурор във Върховна прокуратура, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура. Тя ще заема длъжността от днес до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Митова има над 26 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода от 1999 г. до 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – Радомир, като последователно е заемала длъжностите: младши прокурор от 12.05.1999 г. до 08.02.2000 г., прокурор от 08.02.2000 г. до 25.07.2002 г., заместник-районен прокурор от 25.07.2002 г. до 14.03.2005 г. и районен прокурор от 14.03.2005 г. до 01.06.2006 г. В периода от 01.06.2006 г. до 17.10.2011 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Перник, а от 17.10.2011 г. до 06.01.2020 г. е прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.

Светлана Митова е прокурор във Върховна касационна прокуратура от 06.01.2020 г. до 28.12.2023 г., а към настоящия момент -  във Върховна прокуратура.

В предложението от и. ф. главния прокурор е посочено, че прокурор Митова е с доказана правна подготовка, професионални знания и умения и притежава необходимите нравствени качества. Тя изпълнява служебните си задължения изключително отговорно и притежава добри комуникационни умения. Нейният значителен административен опит, като административен ръководител на районна прокуратура ще осигури ефективно изпълнение на функциите по организиране и ръководство на дейността на СРП, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.

С решения от днес, Прокурорската колегия, освободи четиримата заместник-районни прокурори на СРП - Борислав Георгиев, Иван Стефанов, Мима Куцкова-Дамянова и Тодор Куюмджиев. Колегията трансформира четирите щатни длъжности за заместник-районни прокурори в длъжности „прокурор“ в СРП. Те са преназначени на длъжност „прокурор“, които са заемали преди назначаването им за заместници на административния ръководител на СРП.

Невена Зартова също подаде оставка вчера. В мотивите си тя бе категорична, че за времето на нейното административно ръководство на Софийската районна прокуратура не е допускано нерегламентирано влияние върху прокурори във връзка с тяхната работа или решаването на конкретни дела. Не е имало неправомерно бавене на работа по дела и преписки. Всички преписки в СРП срещу Мартин Божанов-Нотариуса, с изключение на две преписки и една от 2021 г., са образувани и приключили преди началото на мандата на Зартова като административен ръководител, и три от тях са прекратени поради изтекла давност.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n

FACEBOOK