Людмила Петкова ще председателства Националния съвет за защита от домашното насилие

Снимка: БГНЕС

Тя е определена за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Правителството определи заместник министър- председателя и министър на финансите Людмила Петкова за председател на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие.

Националният съвет е специализиран, постоянно действащ, колективен и консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика за противодействие на домашното насилие. Той координира, наблюдава и оценява политиките и мерките, предприемани от ангажираните институции.

С цел подчертаване на публичния ангажимент на държавата към проблемите с домашното насилие и за гарантиране на ефективното взаимодействие между компетентните органи е предвидено Националният съвет да бъде ръководен от заместник министър-председател.

С друго решение на правителството вицепремиерът Людмила Петкова е определена за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси, на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.

Вицепремиерът Петкова е определена също за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС, за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към МС, както и за председател на Съвета за развитие на гражданското общество.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5

FACEBOOK

//