Високотехнологична зона, Еко и Фрийрайд зона „Картала“ и аквапарк с минерална вода – сред приоритетите на Илко Стоянов

Снимка: Община Благоевград

Кметът представи План за управление на община Благоевград за периода 2021 г. – 2023 г.

Кметът на Благоевград Илко Стоянов представи План за управление на община Благоевград за периода 2021 г. – 2023 г.

Той включва три направления, а именно подготовка на проектна готовност на дългосрочни проекти, развитие на съществуващите ресурси, с които разполага Общината и прилагане на по-голям контрол върху общинските дружества и дейности.

По време на заседание на Общински съвет, където кметът Илко Стоянов подробно презентира визията си за развитие на областния център, стана ясно, че изготвящият се в момента План за интегрирано развитие на Общината ще бъде готов до края на месец ноември.

„Основата на този план ще ни даде възможността да влезем спокойно в следващия Програмен период. Това е стратегически документ за развитието на града и малките населени места“, каза кметът Стоянов.

Той поясни, че предстои бъде реализиран дългосрочен проект за Високотехнологична зона, която обединява високотехнологични компании и споделено пространство за работа. Предвидени са още Индустриален и логистичен парк при Е-79 и Индустриален парк при с. Зелен дол.

С цел развитие и използване на природните ресурси, с които разполага Благоевград, ще бъдат обособени и термални зони, като в тази връзка кметът планира завършване и въвеждане в експлоатация на Аквапарк - Благоевград, в срок до есента на 2023 година.

В Плана за развитие на Община Благоевград се предвижда и обособяване на Еко и Фрийрайд зона „Картала“. Целта е чрез нея да бъде развит спортен туризъм край местността „Бодрост“ над Благоевград, което ще бъде в полза на местната икономика.  

За да бъдат използвани максимално природните дадености, ще бъде изградена и Парк зона, в периметъра от парк „Бачиново“ до хотел „Парк Бачиново“.

В Плана за управление е предвидено и подобряване на  образователната инфраструктура, чрез изграждане на STEM центрове и повишаване на ефективността на училищната среда.

До края на настоящия управленски мандат ще бъде въведена и частична дигитализация на услугите на Общинска администрация, с цел улеснение на жителите.

Кметът Илко Стоянов и неговият екип правят постъпки и във връзка с реновиране на зеленчуковия пазар в ЦГЧ и облагородяване на прилежащите му части.

До есента на 2023 г. Община Благоевград ще започне изпълнение на улица „Промишлена“, която минава покрай общинския терен на бившите казарми в областния център, което до голяма степен ще облекчи движението на МПС от и за кварталите „Еленово“ и „Ален мак“.

В Плана за управление на Община Благоевград е предвидено още разширяване и облагородяване на гробищните паркове в града.

С цел решаване на проблема с безпризорните кучета, предстои прилагане на стратегия за контрол на популацията на четириногите.

Кметът Стоянов предвижда и разширяване на дейността на СБАЛО „Св. Мина“ и СБАЛПФЗ – Благоевград, като са заложени нови структури и направления.

Предстои и въвеждане на нова транспортна схема и стратегия за управление на „Паркинги и гаражи“, което ще улесни придвижването и паркирането на МПС на територията на града.

Сред приоритетите на кмета Стоянов още са подобряване на сметосъбирането и изграждане на концепция за разделно събиране. Това от своя страна се очаква да облекчи фирмите и гражданите по отношение на такса смет.

До края на настоящия управленски мандат ще бъдат изградени и ново депо за строителни отпадъци, както и площадка за депониране на вторични суровини.

Голяма част от дейностите зависят от Националния план за възстановяване и устойчивост, въпреки това ръководството на Община Благоевград има амбицията да реализира намеренията си, с цел осигуряване на по-добри условия за живот на жителите.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d