Общинският фонд "С един лев в помощ на болните деца в Сатовча" продължава благородната си дейност

Снимка: Infomreja.bg

Досега са подпомогнати 61 деца

Д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча и председател на Комисията към Общински фонд "С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча", направи поредния отчет за състоянието на Фонда.

За второто четиримесечие на настоящата година – от 1 май до 31 август, във Фонда са постъпили общо 4 991, 37 лева. С решение на Комисията са изразходвани 3 629 лева, от които 3 000 за лечение на Ерик Карабайрамов от Вълкосел и 629 лева – на Серхан Алендаров от Слащен.

Общо постъпилите парични средства по сметката на Фонда в периода от 01.08.2006 година до 31.08.2021 година са в размер на 167 244,70 лева. Общо изплатените парични средства по решение на Комисията към 31.08.2021 година са 107 608,67 лева. Парично подпомогнати от Фонда са общо 61 деца, от които 23 допълнително.

Към отчетния период наличните средства в набирателната сметка на Фонда са в размер на 59 636,03 лева.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.