От 15 април започва електронното подаване на документи за прием в детските градини в Благоевград

Снимка: Община Благоевград

Важно съобщение от Общината!

Родителите на деца, родени през 2021 г. и подлежащи на записване в първа възрастова група в детска градина на територията на община Благоевград, могат да подават заявления по електронен път от 15 до 30 април 2024 г.

Кандидатстването се осъществява чрез електронната платформа www.priem-blagoevgrad.bg ⇒ секция „Детски градини“ ⇒“Регистрация“.

На 21 май, след проверка на данните за достоверност, ще бъдат обявени и резултатите за класиралите се деца, а записването следва да бъде направено от 21 до 27 май.

Важно е да се има предвид, че децата с потвърден прием ще започнат да посещават детска градина в периода от 1 до 15 септември.

Електронната платформа www.priem-blagoevgrad.bg ще бъде отворена още два пъти през настоящата година. В края на месеците май и юни родителите също ще имат право да кандидатстват или да декларират желание за промяна детското заведение.

Родителят/настойникът, който подава документите трябва да следи класирането на детето в създадения си профил. 
Деца, за които са подадени некоректни данни ще отпадат от класиране.

При записване в съответното детско заведение трябва да бъдат предоставени следните документи:

-Оригинал и ксерокопие от:

*Удостоверение за раждане на детето;

*документ за самоличност на заявителя;

*всички документи, удостоверяващи посочените в генерирането заявление критерии.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g

FACEBOOK

//