Нов общински съветник полага клетва в Благоевград

Снимка: Общински съвет - Благоевград

Милена Линкова Бунцева влиза в Общинския съвет на мястото на Ивайло Червилов

Предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград, което е насрочено за утре - 28 януари от 09:30 часа в зала „22-ри Септември“, ще започне с обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

Милена Бунцева ще положи клетва  като нов общински съветник от листата на ДПС.

Милена Линкова Бунцева влиза в Общински съвет Благоевград на мястото на Ивайло Червилов, който, по предложение на кмета Илко Стоянов, бе избран за временно изпълняващ длъжността управител на Общинско дружество „Паркинги и гаражи“.

Милена Бунцева е родена в град Якоруда, възпитаник е на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ в Благоевград. Завършила е висшето си образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“, специалност „Право“. Дългогодишен член на ДПС. Семейна, с две деца, фамилията ѝ живее в Благоевград.

Ден преди заседанието, председателят на местния парламент Радослав Тасков представи пред представителите на медиите и обществеността какво предвижда предварителния дневен ред, в който са включени 28 точки.

Той съобщи, че до момента в деловодството на Общински съвет няма входирани предложения за извънредни точки, но има подадено искане за изказване от гражданин, свързано със 150-ата годишнина от рождението на Гоце Делчев. Радослав Тасков уточни, че тъй като молбата е депозирана след Председателския съвет, на който е бил одобрен дневния ред, утре общинските съветници ще трябва да решат дали да допуснат лицето до изказване.

Във връзка с полагането на клетва на новия общински съветник, в дневния ред е включена точка, свързана с попълване състава на постоянните комисии. Заседанието ще продължи с избор на представител на Община Благоевград в общото събрание на съдружниците на „Прима инвест БГ“ ООД.

Председателят на Комисията по бюджет, финанси и европроекти - Йосиф Кочев, ще докладва предложение относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация.

Общинските съветници ще дискутират по предложение от кмета на община Благоевград , относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2022 година.

Заседанието на Общински съвет Благоевград ще продължи с разглеждане и гласуване на предложението на кмета Илко Стоянов, относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Благоевград за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

Общинските съветници ще трябва да дадат своя вот и за предложения, касаещи Годишния план за ползването на дървесина в горските територии, собственост на Община Благоевград за 2022 година, определяне размера на годишната наемна цена за 2022 година на декар за отдаване под наем на земеделските земи от общинския поземлен фонд за всички 26 броя землища на територията на община Благоевград.

В отговор на журналистически въпрос, относно предложение за допълнение и изменение на Решение № 506/21.11.2021 г., даване на съгласие за искане на безлихвен заем от централния бюджет, Радослав Тасков коментира, че се налага корекция в датата, като срокът трябва да стане 01.12.2022 г.

На редовното заседание утре ще бъдат разгледани и серия от предложения, относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, допълни още председателят на местния парламент.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.

Дневният ред беше одобрен на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, провел се на 24 януари 2022 година.

Редовното заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе на 28 януари 2022 година /петък/ от 09:30 часа в зала „22-ри Септември” на община Благоевград.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa