Плащаме обезщетения за хиляди след грешки на МВР и съда

Снимка: Infomreja.bg

ЕС за правата на човека определи...

Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да се изплати обезщетение от 2 500 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушение на правото на жалбоподателя на зачитане на личния и семейния живот и правото на ефективни правни средства за защита, поради извършени процесуално- следствени действия по претърсване и изземване на доказателства в жилището му, одобрени от районен съдия след тяхното извършване, в условията на неотложност, без извършване на действителна последваща проверка на законността и необходимостта им, както и поради липсата на ефективни правни средства за защита.

На 26 ноември 2014 г. в дома на жалбоподателя са извършени процесуално-следствени действия по претърсване и изземване на доказателства във връзка с образувано досъдебно производство, образувано срещу неизвестен извършител за държане на тютюневи изделия без акцизен бандерол. Процесуално-следствените действия са извършени без предварително разрешение от съдия.

На 27 ноември 2014 г. районен съдия е одобрил предприетите процесуално- следствени действия по претърсване и изземване на доказателства, като преценявайки изложените в искането съображения се е ограничил единствено до обявяване на ситуацията за неотложна, без да извърши действителна последваща проверка на законността и необходимостта от тези следствени мерки.

Министерският съвет одобри днес едностранна декларация за изплащане на обезщетение от общо 5868 лева по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

На 11 септември 2014 г. в дома на първия жалбоподател и в помещенията на Народно читалище „Назъм Хикмет 1881“ са извършени процесуално-следствени действия по претърсване и изземване на доказателства във връзка с досъдебно производство, водено в ОД на МВР-Шумен. Процесуално-следствените действия са извършени с предварително разрешение от съдия. Наказателното производство впоследствие е прекратено.

Оплакванията на жалбоподателите са, че претърсването и изземването е извършено произволно, без да е необходимо и пропорционално, а властите дълго време задържат неоснователно важна кореспонденция, както и че жалбоподателите нямат възможност да повдигнат пред съд тези свои оплаквания. Българското законодателство не съдържа възможност за обжалване на действията по претърсване и изземване на основание твърдяна незаконосъобразност или непропорционалност при провеждането им, както и няма установена практика на гражданския съд за присъждане на обезщетение за вреди в ситуация на непропорционално проведени процесуално-следствени действия по претърсане и изземване.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

Министерският съвет одобри днес едностранна декларация за изплащане на обезщетение от общо 34 031 лева по пет жалби пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Повдигнатите оплаквания са предмет на добре установената практика на Съда и касаят лошите санитарно-битови условия в следствените арести и затворите, които жалбоподателите са понесли през различни периоди от време, както и липсата на ефективно правно средство за защита. Жалбоподателите са завели искове и са получили обезщетение за неимуществени вреди от националните съдилища. Размерът на присъдените обезщетения е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение.

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

С горепосочената жалба се повдигат оплаквания за нарушение чл. 1 от Протокол 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията), който регламентира защита на правото на собственост. Жалбоподателите твърдят, че реституционната процедура е продължила прекомерно дълго. Те се оплакват, също така, че законодателният подход, предвиждащ възстановяване на колективизираните земи, както и предоставянето в същото време на съответни права върху същите земи на държавни предприятия и фирми е довело до несигурност и непредвидимост при осъществяването на реституционните им права.

В светлината на константната практика на ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателите общо обезщетение в размер на 4 500 евро.

Жалбоподателите по три жалби, висящи пред ЕСПЧ, се оплакват от лошите санитарно-битови условия в затворите, в които са пребивавали през различни периоди от време. Те са завели искове и са получили обезщетения за неимуществени вреди от националните административни съдилища, но размерът на присъдените обезщетения е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение.

Разглежданите жалби са сходни с жалбите по делата „Нешков и други срещу България № 36925/10 и 5 други, 27януари 2015г.; „Димитър Ангелов срещу България “, № 58400/16, 21 юли 2020г. и др. и представляват добре установена практика на Съда.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелски споразумения, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателите по трите жалби обезщетения в общ размер на 26000 евро за всички вреди, разходи и разноски.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd