Какво свърши България като член на ЕС за 2022?

Снимка: Infomreja.bg

От общо 213 мерки в Плана за 2022 година са изпълнени 139 мерки

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2022 година.

От общо 213 мерки в Плана за 2022 година са изпълнени 139 мерки.

Неизпълнените мерки са 74. Процентът неизпълнени в срок мерки е 34,7%. В края на 2021 година процентът неизпълнени мерки беше 36,3 %. Неизпълнените мерки се прехвърлят в Плана за 2023 г. със срок за изпълнение до 31 януари 2023 г.

Министерският съвет изпрати в 48-то Народно събрание 16 законопроекта, които са включени в Плана и не са изпълнени в заложените срокове, за приоритетно разглеждане.

От неизпълнените мерки 41 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 36 процедури за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 15 невъведени директиви на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец ноември 2022 г., които ще бъдат включени в предстоящото т.нар. Табло на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard). Националният дефицит в Таблото ще бъде 1,8 % (18 директиви от 1018), тъй като три директиви бяха нотифицирани след крайната дата, до която службите на ЕК взимаха предвид направени нотификации (11 декември 2022 г.).

С цел преодоляване на дефицита при въвеждане на директивите в областта на вътрешния пазар следва да се предприемат спешни действия за финализирането на процеса на разработването на необходимите проекти на нормативни актове, както и за решаването на координационните проблеми между компетентните ведомства, включително и на политическо ниво.

През 2023 г. ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС в Плана за действие за 2023 г., съобщават от Министерския съвет.

 

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n