Благоевград, Кюстендил и Видин удариха дъното по заплата

Снимка: НСИ

Данните са за област Благоевград и са представени от НСИ

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2023 г. се увеличава с 0.4% спрямо края на септември 2023 г., като достигат до 83.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. наетите лица се увеличават в обществения сектор с 1.8% (до 22.6, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.1% до - 61.3 хиляди.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 900 лв., Варна - 1 966 лв. и Враца - 1 965 лв., а най-ниска в област Видин – 1397 лева.

В края на декември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличава с 1.5%. По сектори в сравнение с края на декември 2022 г. наетите в обществения и частния сектор се учеличават съответно с - 5.1% (или с 1.1 хил.) и с 0.2% (или с 0.1 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 6.0% до - 1 417 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 2 003 лв., а за частния - 1189 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 14.6% в сравнение със съответния период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2023 г. област Благоевград заема предпоследно място по показател средна брутна работна заплата.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd

FACEBOOK