Училището в Лъжница е неузнаваемо

Снимка: Infomreja.bg

Днес то е едно модерно учебно заведение

Ако някой, който през последните десетина години не е бил в училището на село Лъжница, го посети сега, няма да го познае. Току-що санирано и с подменен покрив, то изглежда като  ново, въпреки че първата сграда е построена преди почти 100 години, през 1926-а. Всички класни стаи са основно ремонтирани, създадени са кабинети по Информационни технологии и Компютърно моделиране, снабдени с мултимедия. Училището разполага с три електронни дъски, а новият компютърен кабинет е с 15 работни места. Със собствени средства са ремонтирани не само класните стаи, но и библиотеката, която разполага с компютър и принтер, а книжният й фонд се обогатява с нови книги. Учителската стая също е ремонтирана и оборудвана с два компютъра. Преди няколко години е разширен физкултурният салон, към който са изградени съблекални и бани. Направена е парна инсталация, захранвана с пелети.

Основният двигател на тези промени е директорът на училището Славей Чешлиев. Той се радва на всичко постигнато, но с най-голямо вълнение говори за направения асансьор за инвалиди, благодарение на който момче с трайни увреждания спокойно е завършило 10-и клас.

„Гледам на децата да е добре. И на учителите също“, казва директорът, като не пропуска да добави, че те заслужават придобивките.

Учителите постоянно повишават квалификацията си, трима вече са с втора професионално- квалификационна степен. Създадените обединения и комисии се трудят екипно и резултатите са налице. Успешно работят по проектите „Твоят час“, „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“.

През тази година в ОбУ „Д-р Петър Берон“ се обучават 135 ученици от 1. до 7. клас. Две са паралелките само в 7. клас, в останалите класове – по една. Създадени са 8 групи за целодневно обучение, по една за всяка паралелка.

Най-масово е участието в състезанията, организирани от Сдружението на българските начални учители, състезанието „Знам и мога“ и по спелуване на английски език. Някои от децата са класирани за областен кръг. Успешно се представят и по-големите ученици. Повече от половината възпитаници на училището продължават образованието си в различни специалности на висшите учебни заведения.

За учебната 2023/2024 година е заявена паралелка с професия Програмист, специалност Програмно осигуряване. Десетокласниците, които я завършат, могат без приравнителни изпити да продължат образованието си в НПГ „Димитър Талев“. Засега половината от учениците в 7. клас  заявяват желание да учат в такава паралелка.

И малките, и големите ученици се включват в извънкласните форми на работа. С готовност участват в отбелязването на датите в празничния календар. На голямо внимание се радва съставът за народни танци, който вече има собствени носии.

Някога образованието не е било приоритет за хората в Лъжница. Особено по отношение на момичетата. Днес дори само видът на училището в центъра на селото ни убеждава, че онова време е безвъзвратно отминало.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as