И тази година община Гоце Делчев кандидатства по проект "Красива България"

Снимка: Infomreja.bg

Ще бъде реконструиран дворът на детската ясла в града

Днешното заседание на Общинския съвет в Гоце Делчев започна с приемане на Програма за разпореждане с имотите общинска собственост през  настоящата година. На второ място бе поставен въпросът за ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по член 64 от Закона за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците – общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, за периода 2021 – 2028 година. От такса за услуга „събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране“ бяха освободени физически лица с жилищни, нежилищни и търговски обекти, които няма да се използват през 2023 година. От същата такса за същия период бяха освободени и юридически лица с обекти на територията на община Гоце Делчев.

Съветниците одобриха и сключване на споразумение за общинско сътрудничество с оглед извършване на превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо – глухи лица от Общинската администрация.

Съгласие получи и предложението за кандидатстване по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат подменени общо 584 улични осветителни тела и поставени 72 броя фотоволтаични лампи. По този начин ще бъде постигната по-добра енергийна ефективност.

И тази година община Гоце Делчев ще кандидатства по програма „Красива България“. На първия етап от програмата през миналата година беше санирана Детска ясла „Пролет" в град Гоце Делчев. Предвижда се вторият етап да позволи реконструкция на дворното пространство на детското заведение.

Подкрепа получи и предложението относно удължаване на срока за погасяване на кредит, който е взет от фонд „Флаг“ ЕАД. Мярката се предприема заради удължаване срока на изпълнение на проект по ОП „Околна среда“. Условията за погасяване не се променят.

Общинските съветници одобриха и предложение за поемане на краткосрочен общински дълг. Чрез него ще се осигурят оборотни средства за строително – монтажни работи, извършвани на обект „Дом на културата“, който се реконструира по програма „Региони в растеж“. Кредитът ще бъде взет също от фонд „Флаг“ ЕАД. На по-късен етап тези разходи ще бъдат възстановени.

Заседанието на Общинския съвет завърши с приемане на план за неговата работа през 2023 година. Планът е отворен и при необходимост ще бъде допълван.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g