Горски служители на обучение за действия при гасене на пожари

Снимки: ЮЗДП

Обучението се провежда в Центъра за професионално обучение при ГДПБЗН в Монтана

90 служители на ЮЗДП и териториалните му поделения се обучават в основните техники за гасене на пожар в горски територии. Обучението се провежда на три групи, до края на следващата седмица в Центъра за професионално обучение при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, намиращ се в град Монтана.

Във всяко от 38-те поделения на ЮЗДП, както и в централното управление са създадени специализирани групи от работници и служители за действие при гасене на пожари. Ежегодно на членовете на групите е необходимо да се провеждат съответните инструктажи и обучения. Когато се извършват гасителни действия без участието на органите за пожарна безопасност и защита на населението, ръководството се осъществява от ръководителя на специализираната група /зам.-директор или старши лесничей/. Негово задължение е да анализира обстановката, да прогнозира развитието на пожара, да определи тактиката за гасене на пожара, да определи местата за действие и др., за да може правилно да оцени обстановката и да се предприемат дайствия, ръководителят на групата трябва да притежава съответните знания и умения.

Също така е необходимо гасаческите действия да се извършват по такъв начин, че рискът от нараняване и възникване на инцидент с участващите в специализираните звена да  бъде сведен до минимум. В резултат на обучението ще се повишат знанията и уменията на ръководителите на групите, ще се подобри взаимодействието между отделните териториални поделения, а също така и координацията с останалите части на единната спасителна система /полиция, пожарна, доброволни формирования, общини и др./

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za

FACEBOOK