Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава утре

Снимка: Infomreja.bg

Предложените промени касаят въвеждане на европейски директиви

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в четвъртък, 20 октомври 2022 г., от 15.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет при следния дневен ред:

  1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 
  3. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. 
  4. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. 

Предложените промени касаят въвеждане на европейски директиви и синхронизиране на българското с европейското данъчно законодателство.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd