Избраха нов Съвет на директорите на ДКК

Снимка: МИИ

Това стана след проведен конкурс

След организиран и проведен конкурс за органи за управление и контрол, в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане, бе избран нов експертен управленски екип в Държавната консолидационна компания (ДКК). Новият Съвет на директорите на ДКК е официално вписан в Търговския регистър от днес и в него влизат: Константин Стойчев – изпълнителен директор, и членове - Теодора Стоянова, Елена Болтаджиева, Десислава Чалъмова и Асен Ненчев.

Припомняме, че предишното ръководство на ДКК бе назначено временно от министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов през август 2023 година с ясен хоризонт и цели на работа от 6 месеца, през които трябваше да бъде организиран прозрачен конкурс, така че в ДКК да влязат хора с експертиза, както и да бъде постигната оптимизация на разходи и по-ефективно управление на публичните предприятия.

Тогава бяха констатирани и редица нарушения - компанията е била в систематично неизпълнение на Закона за публичните предприятия, сред които липсващи финансови отчети за 2021 и за 2022 година, а голяма част от дружествата към ДКК нямаха одобрени бизнес програми. За реализиране на потенциала, който имат тези предприятия, през изминалите месеци бяха актуализирани и създадени нови бизнес програми с ясни цели, механизми за контрол и приоритети.

След направените промени в структурата на групата броят на членовете на бордовете в дружествата също бе намален. С решение на министър Богданов от 1 октомври 2023 г., съобразно предвидената в закона възможност (чл. 56 ал. 13 от ППЗПП) бяха намалени и възнагражденията на членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия, чийто принципал е Министерството на икономиката и индустрията. Значително бяха ограничени и представителните разходи - до 5 хиляди лева годишно, като възможност за ползването им имат само изпълнителните директори, а не членовете на бордовете, както  беше в минали години.

„Продължаваме да работим за ефективното управление, прозрачното разходване на средства и бъдещото развитие на държавните предприятия към ДКК“, коментира министър Богданов.

В началото на тази година министърът на икономиката обяви, че предстои и  преструктуриране на ДКК, което ще премине през задълбочен анализ и ще бъде обсъдено в широк кръг. По неговите думи се разработва цялостна програма за преобразуване, която ще бъде представена и дискутирана с експерти, с представителите на различни парламентарни групи и в рамките на икономическата комисия в Народното събрание. Според министър Богданов важното е този процес да премине в отворен диалог и да се гарантират работните места на заетите в дружествата 5500 души.

Припомняме, че през изминалите месеци министърът на икономиката и индустрията предприе всички необходими действия по закон, за да бъде  възстановен ресурс към ДКК, който е предплатен без обществени поръчки, без прозрачност  за нереализирани и неефективни проекти. Вече са възстановени на държавата първите 45 млн. лева от нереализирания правителствен комплекс и в началото на тази година кредитът на ДКК към Българската банка за развитие, в размер на 126,4 млн. лева, бе изцяло погасен. Кредитното задължение е натрупано между 2018 г. и 2020 г. и по него немалка част от държавните предприятия към ДКК бяха заложени като обезпечения. Това поставяше под риск развитието на стратегически активи за държавата, каквито са „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, „Кинтекс“ ЕАД, „Нити“ ЕАД и други предприятията под шапката на ДКК. От началото на този месец вече са заличени всички залози върху акциите, които са направени в минали години на тези дружества. По този начин те вече ще могат да се развиват и да внасят дивидент в бюджета, вместо да продължават да изплащат лихви по кредита.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa

FACEBOOK