ТД „Осогово“ – Кюстендил, е номинирано като най-доброто през 2021 година

Снимки: ТД "Осогово"

Оценен е цялостният принос през всичките тези десетилетия, които дружеството е допринесло за успешното развитие на туризма

Управителният съвет на Българския туристически съюз, отличи ТД „Осогово“ – Кюстендил, за дружество с бази, което има множество качествени туристически прояви през 2021 г. Оценен е цялостният принос през всичките тези десетилетия, които дружеството е допринесло за успешното развитие на туризма, съхранявайки заветите на Алеко Константинов и предавайки ги от поколение на поколение.

Туристическо дружество „Осогово“ гр. Кюстендил е основано през 1914 година и е едно от най-ранните дружества, създадени в България. Дружеството има за цел създаването на условия за упражняване на туризма в различните му видове и форми, насочен към активен отдих сред природата; за развитие на ориентирането, алпинизма и спелеологията; колотуризъм, воден туризъм, екотуризъм, спорт и туризъм за всички, туристическа самодейност и др. за привличане на повече млади хора към тези дейности в свободното време.

Председател на туристическото дружество „Осогово“  - Кюстендил е Христо Абаджиев, а секретар е Силвия Михова.

В Управителният съвет на дружеството са:

- Росица Борисова – Адвокат

- Мая Кожухарова – Архитект

- Любомир Младенов – Планински водач и инспектор в „Инспекция по труда“ Кюстендил.

- Стоян Дертлийски – Отдел „Туризъм“.

Туристическо дружеството „Осогово“ гр. Кюстендил е собственик на:

- хижа „Иглика“, която в момента е в ремонт и тази година - 2022 г. ще бъде официално открита.

- хижа „Осогово“.

- ресторант „Студен кладенец“.

-  Хотелски комплекс „Три буки“ .

Всичките обекти са възможна изходна точка за изкачване на първенеца на Осоговската планина – връх Руен.

Една от приоритетните задачи на дружеството е насочена към развитието на детския и ученически туризъм. Туристическо дружеството „Осогово“ гр. Кюстендил организира походи и обучения на деца от детски градини и училища в района. Организира конкурси за рисунка, засаждане на дървета, почистване на планината. Организира скаутски лагери, състезания и игри в района на хижите. 

С участието си в редица мероприятия, участниците придобиват познания за планинарството като средство за физическо и духовно въздействие, необходимата екипировка, ориентиране в планината, работа с карта и компас, ходене по различни планински терени, оцеляване и оказване на първа долекарска помощ. Туристическо дружество „Осогово“  използва предимствата и възможностите, с които разполага община Кюстендил. Територията на Осогово е включена в Европейския зелен пояс.

Дружеството участва в много проекти с ученици от всички училища и целта му е да повиши осведомеността и да се осигури пряка връзка на децата и младите хора с природата чрез дейности, свързани с изучаване и опазване на биоразнообразието и застрашените видове в региона и създаване на предпоставка за устойчиво развитие в тази област.

Сред основните задачи на дружеството са и направата на маркировка и обезопасяването на туристическите маршрути и пътеки и нейното поддържане. Участва в направата на пътеводители, карти и табла с цел описание на маркираните пътеки и зони за отдих и др.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax