ОП "Селскостопански и благоустройствени услуги" в Гоце Делчев с нови функции

Снимка: Infomreja.bg

Това решиха на свое заседание общинските съветници

Общинският съвет в Гоце Делчев днес направи преструктуриране на разходите  за функция „Здравеопазване“ – Фонд за специализанти и Пътни разходи за медицински специалисти към МБАЛ „Иван Скендеров“, както и на помощите, отпускани с решения на Общинския съвет.

В първоначалния общински  бюджет за тази година за фонд „Специализанти“ са били заложени 240 000 лева и за пътни разходи на медицински специалисти 26 000 лева. Към 30 октомври за Фонда са изразходвани 186 400 лева.

След съгласуване с ръководството на здравното заведение се оказва, че за месеците ноември и декември ще бъдат необходими още 38 080 лева за фонд „Специализанти“ и 7 600 лева за пътни разходи на медицински специалисти.

Предложението на Общинската администрация е с част от освободените средства от фонд „Специализанти“ да се покрие преизпълнението на пътните разходи, а с останалите пари да се увеличат средствата за помощ на граждани по решение на Общинския съвет.

Заложените в първоначалния бюджет на общината средства за помощи за подпомагане на определени категории граждани са 90 000 лева, от които 60 000  по решение на Постоянната комисия по здравеопазване и социална дейност, 10 000 за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми и 20 000 за помощ по решение на кмета на общината.

До 15 ноември са изразходвани 64 300 лева, отпуснати по решение на Комисията по здравеопазване, и 6 000 лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

Съветниците приеха предложенията на администрацията да бъдат намалени разходите за фонд „Специализанти“ с 15 430 лева, а пътните разходи да се завишат с 9 730 лева. В същото време помощите, отпускани с решение на Постоянната комисия по здравеопазване, ще бъдат увеличени с 10 300 лева, а с 4 000 лева ще бъдат намалени разходите за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

На заседанието стана ясно, че Общинската администрация търси оптимално решение за допълнително материално стимулиране на здравните работници в МБАЛ “Ив. Скендеров“, които са на първа линия в борбата с Covid – 19.

Съветниците взеха решение и по друг важен въпрос. Те възлагат събирането и транспортирането на отпадъци на ОП „Селскостопански и благоустройствени услуги“. Така разходите по сметосъбиране и сметоизвозване ще бъдат по-ниски в сравнение с възлагане на услугата на външен изпълнител.

Освен сметосъбиране и сметоизвозване на битов отпадък, на това общинско предприятие се възлага и дейността по събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци.

През следващата година ще бъдат доставени два нови камиона, един втора употреба и един самосвал за разделно събиране на отпадъците. Разходите ще бъдат обезпечени от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. А предвидената сума за съдове в размер на 263 280 лева ще бъдат осигурени чрез такса „Битов отпадък“.

На заседанието беше одобрена актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на община Гоце Делчев за периода 2022 – 2024 година.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n