В Гоце Делчев се състоя заключителна конференция по проект „InnoWave”

Снимка: Infomreja.bg

Проектът е по програма „Интеррег V-A Гърция – България” 2014-2020

Днес в Гоце Делчев се проведе заключителна конференция в изпълнение на проект “Entrepreneurship innovation encouragement”, акроним „InnoWave”. Тя бе организирана от Сдружение „Център за насърчаване на предприемачеството“ – Гоце Делчев, в качеството му на водещ бенефициент по програма „Интеррег V-A Гърция – България” 2014-2020.

Екипът на Сдружение „Център за насърчаване на предприемачеството“ представи постигнатите по проекта цели и резултатите от инициативите, проведени съвместно с партньорските организации – Международен гръцки университет (звено за научни изследвания) и Сдружение за научно – изследователска и развойна дейност.

Началото на проекта е поставено през 2021 година, краят е 15 юни 2023 г. Бюджетът възлиза на 408 710.00 евро (ЕФРР: 347 403.50 евро / национално съфинансиране: 61 306.50 евро)

Конференцията бе открита от председателя на УС на Сдружение „Център за насърчаване на предприемачеството“ и ръководител на проекта Георги Грънчаров.

В проекта са включени 4 български и 4 гръцки области – Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали, Солун, Кавала, Серес и Ксанти. Осъществени са контакти с различни слоеве от населението – от хора, развиващи бизнес в тези райони, и такива, които сега искат да започнат самостоятелна дейност, до студенти и ученици. Проведени са 8 информационни сесии, 2 бизнес клуба, уебинари, 8 бизнес консултации, включително и на тема: „Източници за финансиране на бизнеса“, водени от утвърдени специалисти в съответните области. Осъществен е и онлайн конкурс за най-добра приложима иновативна идея.

На конференцията беше подчертано, че проведените инициативи са били полезни както за бизнеса, така и за всички участници в проекта. Като пример беше посочено обучението, проведено с ученици от НПГ „Димитър Талев“ в Гоце Делчев, които са се отнесли много сериозно към предоставената възможност и са представили свои бизнес проекти. Бъдещи предприемачи са открити и в ЮЗУ и Американския университет в Благоевград.

Създадената по проекта платформа ще бъде поддържана и през следващите 3 години.

„Надявам се, че този проект поставя началото на контакти между бизнеса и научноизследователските среди, които ще продължат и занапред“, каза в заключение ръководителят на проекта Георги Грънчаров.

 

Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ