Нивата на серен диоксид в Димитровград са в норма

Снимка: МОСВ

ТЕЦ Марица 3 Димитровград не е работил, тъй като екоинспекцията бе наложила Принудителна административна мярка

Вчера и днес нивата на серен диоксид – SO2 във въздуха на Димитровград са в норма. Данните са от Автоматичната измервателна станция в града. Отчетената максимална стойност е от порядъка 65 µg/m3, което е под максимално допустимата стойност на средночасовата норма от 350 µg/m3. Измерените средночасови стойности са от 4,34 µg/m3 до 65,2 µg/m3.

Припомняме, че същият поради настъпила техническа неизправност в апарата за серен диоксид Horiba APSA-370 в Автоматичната измервателна станция (АИС) „Раковски“ в гр. Димитровград е бил изключен от системата за предаване на данни в реално време на 26.04.2022 г. През периода на ремонт в РИОСВ – Хасково, не е постъпил сигнал за запрашаване или лош въздух в Димитровград.

На 29.04.2022 г. след извършено тестване по отделните технически характеристика на апарата, той е приведен в работещо състояние и от 13.00 часа на съшия ден отново е свързан в системата за реално предаване на данни. Първата отчетена валидна средночасова стойност е от АИС „Раковски“ е 6,28 µg/m3.

През периода ТЕЦ Марица 3 Димитровград не е работил, тъй като екоинспекцията бе наложила Принудителна административна мярка за поредица от нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и неспазване на условия в комплексното разрешително на предприятието. За същите нарушения РИОСВ Хасково е дала предписания, които не са спазени, съставени са редица административни актове и наказателни постановления през последните месеци.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as