Ще си сътрудничим с Иран в редица сфери

Снимка: Infomreja.bg

Ще сътрудничим още с Унгария и Корея

Министерският съвет на Република България прие Решение, с което одобри като основа за водене на преговори Програма за взаимен обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за 2022 - 2024 г. / 1401-1403 г.

Решението на Министерския съвет има за цел да обнови съществуващата двустранна правна рамка на сътрудничеството в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване и да създаде благоприятни условия за преки контакти между заинтересованите институции на двете страни.

Изпълнението на договореностите, залегнали в Програмата, ще доведе до разширяване на сътрудничеството в образованието, в т.ч. и чрез възможността за откриване на лекторат по български език във виеше учебно заведение в Иран, ще създаде възможности за развитие на отношенията в сферата на изкуството, културата, медиите, туризма, младежта и спорта.

Договореностите, залегнали в Програмата, ще допринесат за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество и ще съдействат за взаимното опознаване на културите на Република България и на Ислямска република Иран.

България и Унгария ще продължат да обменят студенти, докторанти, изследователи и преподаватели, реши правителството. Това ще стане в рамките на приетата Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2022-2024 г. Чрез нея ще продължи сътрудничеството, започнало през 2019 г. за срок от три години.

Предвижда се също подкрепа за лекторите по български и унгарски език, приемани в двете страни на реципрочна основа.

В областта на научните изследвания се предвижда съвместно разработване на научноизследователски проекти чрез включване на учени от двете страни. Целта е да се насърчават партниращите си национални научни организации за съвместно участие в научноизследователски и иновативни проекти към европейските рамкови програми и в други инициативи. Страните ще подкрепят прякото сътрудничество и участието в двустранни и многостранни научни, технологични, научноизследователски и развойни програми и проекти. Двете страни ще насърчават институциите и изследователите, които се занимават с унгарска история, култура, език и изкуство в България и с българска история, култура, език и изкуство в Унгария.

София ще продължи да подкрепя и Българското национално самоуправление в Унгария, както и действащите в Будапеща Българско училище за роден език и Българска двуезична малцинствена детска градина. 

Министерският съвет утвърди Договореност между правителството на Република България и правителството на Република Корея за сътрудничество в областта на образованието и културата, подписана на 30 март 2022 г. в гр. Сеул.

Договореността ще спомогне за реализиране на обмен на студенти, преподаватели, културни дейци и специалисти в горепосочените области, ще улесни взаимното представяне на културите на двете страни в т.ч. Дни на българската култура в Република Корея и Дни на корейската култура в България, взаимодействието между университети, библиотеки, театри, хорове и оркестри. Предвижда също насърчаване на директните контакти по линия на средствата за масово осведомяване и активизиране на човешкия обмен.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd