Първа сесия за 2023 на ОбС-Благоевград, съветниците гласуват 42 точки

Снимка: Infomreja.bg

Съветниците ще разглеждат две върнати от областния управител решения

Председателят на Общинския съвет в Благоевград, Радослав Тасков, свиква първо редовно заседание за тази календарна година на 27 януари от 9:30 ч. в зала „22-и Септември”

На провелото се днес заседание на Председателския съвет бе приет дневен ред от 42 точки, сред които:

Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.07.2022 година до 31.12.2022 година.

Съветниците ще разглеждат две върнати от областния управител решения на ОбС - решение № 541 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 23.12.2022 и решение № 549 от същата дата.

На сесия ще се разглежда още Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Кметът предлага на ОбС да разгледат още проект за Кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на Община Благоевград“ и предложение за изработване на инвестиционен проект за „Пристрояване, основен ремонт и внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“.

Кметът предлага съветниците да гласуват и проект за придобиване на ВиК активи – публична общинска собственост и предаване за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Ще се гласува и определянето размера на годшната наемна цена за отдаване под наем на земеделските земи от общинския поземлен фонд за всички 26  землища на територията на община Благоевград.

В ОбС е внесено и предложение от кмета Областно пътно управление – Благоевград да стартира процедура за промяна на собствеността на общинския път Благоевград –Бистрица – лет. Бодрост - м. Картала.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d