ИПБ алармира: Расте броят на тежките катастрофи у нас

Снимка: ИПБ

Увеличават се и жертвите и ранените по пътищата

Експертите на Института за пътна безопасност в свой анализ предизвестиха  тежката катастрофа на АМ „Струма“. През август месец 2021 г. се констатира лавинообразно увеличаване на пътнотранспортния травматизъм за периода май-август 2021 г. спрямо същия период на 2020 г.

Загиналите от ПТП лица  са с почти 60 души повече. За последните 10 години подобно явление не е констатирано. В този период са изпратени 11 доклада с вх. № 03-08-122/10.06.2021 до министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова, с които от Института я информират за конкретни дефицити при изграждането и ремонтирането на автомагистралите и първокласните пътища в страната. Докладите са изготвени от международен пътен одитор. „Реакция от МРРБ нямаше, а жертвите продължаваха да се увеличават“.

С писмо с вх. № 01.02-26#5/23.08.2021 ИПБ уведомява министър-председателя Стефан Янев за незаинтересованост от страна на отговорните институции и за необходимост от предприемане на извънредни мерки за нормализиране на безопасността на движението по пътищата, като предупреждават, че в противен случай ще настъпи второ „Своге“. „Реакция от страна на отговорните държавни институции не беше предприета“.

На 30.08.2021 г. от ИПБ отново изпращат сигнал с вх. № 08.00-4 до Стефан Янев, с който го информират, че е налице отказ от управление на риска от ПТП от държавните институции.

„На 09.09.2021 г от 17.30 часа наши експерти бяха поканени на среща с Виолета Комитова, но на срещата тя не дойде, а изпрати двама заместник-министри, които не знаеха за какво е срещата и отложихме срещата за по-нататък. Срещата беше предавана на живо във Фейсбук. Изпратихме нов сигнал с вх. №1868/13.09.2021 до министър-председателя, с който го информирахме за незаинтересованост от страна на министър Комитова и за провалената среща. Поискахме спешна среща със съветника на министър-председателя г-н Михайлов. С писмо с № 1868/ 13.09.21 г  г-жа Соня Божикова, началник отдел „Приемна“ на МС ни уведомява, че сигналът е докладван на г-н Янев. Реакция отново не последва“, обясняват от Института за пътна безопасност.

На 23.11.2021 година стана тежката катастрофа на АМ „Струма“. На 25.11.2021 г. от ИПБ изпращат писмо до министър-председателя за среща, на която да му представят концепция за управление на риска от ПТП. До този момент реакция няма.

Сравнителен анализ показва, че за три дни след катастрофата са загинали 12 души, а ранените са 62 души.

От гореизложените действия и бездействия от страна на държавните институции категорично се доказва, че е налице отказ от управление на риска от ПТП, твърдят от ИПБ.

 Като основни причини за лавинообразното увеличаване на пътнотранспортния травматизъм те посочват следните факти:

 1. От началото на 2021 г. е преустановена поддръжката на пътищата в страна. Констатирани са стотици повредени мантинели по АМ „Тракия“, липсваща или неотговаряща на изискванията маркировка по републиканските пътища и неправилна организация на движението.
 2. Неефективен контрол на движението с превишена скорост през летните месеци. Със свое разпореждане Министърът на вътрешните работи задължи служителите си автоматизираните технически средства да контролират скоростта само на места с концентрация на тежки ПТП, които съгласно методологията на МВР са общо 53 за територията на цялата страна. По този начин контролът се фокусира върху 53 точки от почти 40 000 км. републикански и общински пътища.
 3. С разпореждането от предходната точка е преустановен и негласния контрол върху движението на МПС, т.е. задължават се пътните полицаи да упражнява контрола само явно.
 4. Политическата нестабилност се отразява пряко върху ефективността на Държавните институции, отговорни за Безопасността на движението по пътищата. За периода юни-август 2021 г.  платените глоби са 14% от всички издадени електронни фишове за превишена скорост.
 5. ДАБДП от началото на година не осъществява своята дейност по управляване на риска, видно от сайта им. Въпреки успешно приключилите обществени поръчки за доставка на нужната техника за осъществяване на дейността на Държавната агенция, за 11-те месеца на 2021 г. няма нито един публикуван доклад или анализ по темата за управление на риска. На следващо място практически е спряна работата на консултативните органи към ДАБДП, чиято функция е да координира действията на отговорните институции и да осъществи връзка между държавата и академичните среди, с цел повишаване на безопасността по пътищата.

Какво следва да се направи?

Експертите на ИПБ предлагат изготвянето на екшън план за действие, който да включва:

 1. Преструктуриране на ДАБП
 2. Изготвяне на методология за оценка на риска от ПТП.
 3. Извършване на оценка на риска от ПТП, включваща:
  1. Идентифициране
  2. Анализ
  3. Преценка
  4. Избор на инструменти за въздействие
  5. Наблюдение
  6. Коригиращи действия

Оценката на риска трябва да обхване и всички общински пътища.

 1. Осигуряване на финансиране за отстраняване на 1500 опасни места (рискови) отсечки от настъпване на тежки ПТП.
  1. Промяна на обхвата и цената на ТОЛ системата
 2. Нова методология за контрол на движението на МПС - преминаване от статичен в динамичен контрол     
 3. Извършване на международен одит на транспортната система на България, разпределен по класове пътища
  1. Приемане на съвременни стандарти за проектиране и обезопасяване на пътищата в България.

Срокът за изпълнение на всички задачи, с изключение на международния одит, е 6 месеца.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax