„ТЕЦ Бобов дол“ с 24 жалби срещу глоби, наложени от РИОСВ

Снимка: АС - Кюстендил

Административен съд – Кюстендил, с ръст в жалбите срещу наказателни производства на РИОСВ

За периода 01.01.2021 г. – 21.12.2021 г. в Административен съд – Кюстендил, се констатира увеличаване в броя на касационните производства, образувани по постъпили жалби срещу решения на Районен съд – Кюстендил и Районен съд – Дупница, относно издадени наказателни постановления от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София към Министерството на околната среда и водите, с които на оспорващите дружества са наложени имуществени санкции в особено големи размери.

Четиридесет и пет е общият брой на образуваните дела. Двадесет и четири от тях са по касационни производства срещу постановени решения от Районен съд – Дупница, по които „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД е предявил касационни жалби за издадени на дружеството наказателни постановления от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София към Министерството на околната среда и водите на основание чл.164, ал.1, и чл.166, т.3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ за нарушения по чл.123в, т.2 от същия закон; за извършен незаконен превоз на отпадъци в нарушение на чл.2, §35, б. „т“ от Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. на основание чл.150, ал.1, пр.1 във връзка. с чл.127, т. 2, б. “а“ от Закона за управление на отпадъците.

Касационните производства са разгледани и приключили в изискуемия тримесечен срок. В по-голяма част с крайния си съдебен акт Административен съд – Кюстендил, е оставил в сила постановените първоинстанционни решения, а в друга съдът е счел, че наложените с оспорените наказателни постановления размери на имуществените санкции са прекомерно високи, несъответстващи на предпоставките по чл.27, ал.3 във връзка с чл.83, ал.2 от ЗАНН и целите по чл.12 от ЗАНН, като е намалил до минимално предвидените в чл.150, ал.4 от Закона за управление на отпадъците имуществени санкции.

Решенията на Административен съд – Кюстендил, са окончателни.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6