Сметната палата още чака отчетите на 76 участници в местните избори

Снимка: Infomreja.bg

Всички отчети ще бъдат публикува на интернет страницата на институцията до 15 дни след изтичането на срока

460 участници в местните избори на 29 октомври са подали към момента отчети в Сметната палата. За вота в Общинските избирателни комисии са били регистрирани 649, а в Централната избирателна комисия (ЦИК) - 67 участници. Това означава, че се очакват още 76 отчета, пише news.bg.

До 8 декември 2023 г. (30 работни дни след изборния ден) участниците в изборите на 29 октомври трябва да представят пред отчетите си за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания съгласно чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс. Там, където е проведен балотаж, срокът e до 15 декември 2023 г., съобщиха от Сметната палата.

Отчетите се изпращат от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет на хартиен и електронен носител, придружени с извлечение от банковите сметки. Към тях се прилагат и декларациите за произход на дарените средства и за парите, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато сумите надхвърлят една минимална работна заплата. Отчетът се изготвя и представя по утвърден от Сметната палата образец.

Всички отчети ще бъдат публикува на интернет страницата на институцията до 15 дни след изтичането на срока за представянето им. Когато декларираните приходи и извършените разходи по предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие в 6-месечен срок от изтичането на срока за представянето на отчетите.

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания се налага глоба в размер от 2000 до 10 000 лв.

До 30 работни дни след изборния ден в Сметната палата трябва да представят информация и доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn

FACEBOOK