Няма отклонения от показателите на питейната вода в с. Слатино

Снимка: Infomreja.bg

Това показва изледване, извършено от РЗИ-Кюстендил, във връзка с постъпила жалба от местен жител

Не са установени отклонения от показаталите на питейната вода в с. Слатино, община Бобошево и водата е годна за употреба. Това показва изледване, извършено от РЗИ-Кюстендил, във връзка с постъпила жалба от местен жител за проблем с качеството на водата, съобщават от Кюстендилска вода.

Проверените параметри са цвят, мирис, вкус, активна реакция /рН/, окисляемост, амониев йон, нитрити, нитрати, хлориди, манган, електропроводимост, микробно число, коли форми, Ешерихия коли и ентеро коки. Пробите съответстват на изискванията на Наредба №9 на Министерство на здравеопазването /ДВ бр.30/2001 г./ Приложение №1 към чл. 3, ал. 2, т. 2, Таблици Б, В и А1 към чл. 6, ал. 1 т. 

Пробите са взети от служители на РЗИ, от централен водоизточник в с. Слатино. Контролът е извършен между 13 и 15 септември.  На „Кюстендилска вода” ЕООД, от страна на РЗИ-Кюстендил, на 19.09.2023 г., са издадени сертификат за контрол на води и протокол за контрол на води

Резултатите от проверка, извършена от „Басейнова дирекция „Западнобеломорски регион”, съвместно с представител на „Кюстендилска вода” ЕООД също не показват нарушения. Проверени са изискванията за ограничен достъп и охрана на водовземното съоръжение при речно водохващане на р. Рилица, в землището на с. Смочево и резервоара, от където се доставя питейна вода за Слатино. Проверката е извършена във връзка с постъпила жалба от Христо Крачунов – жител на с. Слатино, община Бобошево. Към сигнала е приложен протокол за контрол на вода за пиене, от който е видно, че пробата разпространеното в общественото пространство изследване е взета лично от Христо Крачунов, от сондаж в с. Слатино, в периода от 04.09. до 07.09.02023 г.  

„Кюстендилска вода” ЕООД е в готовност за проверка качеството на питейната вода, при наличие на притеснения от страна на клиенти на дружеството. Напомняме, че с оглед достоверност и обективност на резултатите от изследванията, пробите трябва да бъдат взети на място от оторизиран контролен орган. Изследването на качеството на водата би следвало да обхваща проби от централен водоизточник и от контролни пунктове, съгласно изготвен и одобрен План за мониторинг, а не от сондажи.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn

FACEBOOK