В Разлог приемат списък на спортните имоти общинска собственост

Снимка: Infomreja.bg

Общинският съвет следва да разгледа и предложенията на инж. Венцислав Гърменов

Община Разлог внесе за разглеждане от Общинския съвет предложение за приемане на списък на спортни имоти и туристически обекти - общинска собственост, с цел развитие на масовия спорт и ангажирането на децата към физическа активност.

Чрез утвърждаване на списъка на общинските обекти, с които институцията може да се разпорежда, по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта, Община Разлог ще даде възможност за ползване на спортни терени за волейбол, футбол, тенис, баскетбол, хандбал, ски и плуване.

В списъка са включени спортна зала “Септември”, спортен комплекс - футболен стадион “Септември”, ски писта “Кулиното”, плувен басейн на улица “Любен Каравелов”, многофункционалните спортни площадки в град Разлог на улица “Христо Ботев”, улица “Крапа”, улица “Възраждане” и улица “Черна река”, затревените футболни терени в село Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище и Елешница, общежитие-хотел - Туристическа спалня “Перун”, както и новата и стара - туристически хижи “Яворов”.

Общинският съвет следва да разгледа и предложенията на инж. Венцислав Гърменов - кмет на община Разлог, за безвъзмездно право на ползване на общинските спортните обекти от сдружения, регистрирани на територията на община Разлог, с дейност свързана с развитие и популяризиране на детско-юношеския и масов спорт.

Внесените проекто-решения за ползване на обекти, с цел тренировъчна и състезателна дейност, са изготвени на база постъпили заявления от Волейболен клуб “Пирин” Разлог, Футболен клуб “Пирин” 1941 Разлог, Плувен клуб “Перун” и Ски клуб “Разлог”, съгласно Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове, туристически дружества, спортни дружества, спортни дейности и условията и реда за използване на спортни обекти-общинска собственост в община Разлог, съобщават от институцията.

 

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

FACEBOOK

//