Първи коментар от ПП: Твърденията на Демерджиев за бежанците са абсолютно несъстоятелни

Снимка: Фейсбук

Калина Константинова коментира чрез публикация във Фейсбук

След коментара на вътрешния министър – Иван Демерджиев, във връзка с разходваните средства и злоупотреби с тях от кабинета „Петков“, изявление първи от ПП направи бившият вицепремиер – Калина Константинова чрез публикация във Фейсбук.

В нея Константинова коментира казуса за помощите за украинските бежанци:

Изказванията на министъра на МВР от днес за бежанската криза в България са абсолютно несъстоятелни:

1. Мащабът на бежанската вълната, която посрещнахме миналата година беше непредвидим и невиждан за модерната българската история

2. Нито 1 лев от българския бюджет не е бил използван за настаняване на бежанци

3. Всички средства са по линия на ЕК и са съгласувани с нея, тъй като се наложи спешно преструктуриране на неусвоени европейски програми.

И сега „Математика за МВР министър“:

1. Разбира се, че парите, които нашият кабинет е плащал за 5 месеца помощ на хората, бягащи от война, са много повече от тези, които е платил служебният кабинет след отминаване на бежанската вълна:

- Припомням, че програмата започна с 40 лв/на ден в зимния период, когато заварихме институции без никаква подготовка и план за реакция при подобна криза.

След като създадохме процеси на работа, когато дойде пролетта, и когато се включиха още стотици хотелиери, програмата струваше вече между 10 и 15 лева на ден. Сами може да сметнете разликата от 30 лв. на ден, умножена по стотици хиляди.

„Мъртви души“ няма и не е имало. Припомням, че България бе държавата, която първа, повтарям първа, въведе документи за временна закрила на бежанците в целия ЕС. Синхронизирахме системите на МВР и министерство на туризма, така че да няма възможност за дублирани настанявания. Ако г-н Демерджиев наистина смята, че има нарушения, то нека провери собствените си служители.

И накрая: С моя екип в МС оставихме на служебното правителство готов план за временна закрила с разработени интеграционни мерки, за да ги улесним максимално в работата напред. Както и препоръка програмата с хотелите да бъде замена с интеграционна програма от месец септември, нещо , което и до ден днешен не се е случило.

Щастлива съм, че повече от година темата за бежанците не е водеща и криза отдавна няма.

Използвам случая да благодаря на всички институции, доброволци и граждански организации за неуморната работа и подкрепа. Не само с умовете, опита, а и със сърцата си. Защото всяка хуманитарна криза е тест не само за държавността, но и за човечността.

КОМЕНТАРИ