Шест проекта в кюстендилски села ще получат финансиране по „Чиста околна среда 2024“

Снимка: Infomreja.bg

Одобрен е и проект за модернизация на Дневния център за деца с увреждания „Вяра, Надежда, Любов“ в Кюстендил

Шест проекта на кметства в община Кюстендил са одобрени по Национална кампания „Чиста околна среда – 2024“. Проектите са за селата Скриняно, Слокощица, Пиперков чифлик, Долна Гращица, Жиленци и Ново село.

Кметството в село Скриняно спечели проект „Зона за детски игри, почивка и общуване с природата в село Скриняно“ на стойност 14 989, 80 лв. 

Кметството в село Слокощица спечели проект „Чист, зелен и възобновен парк в с. Слокощица“ на стойност 14 992, 00 лв. 

Кметството в с. Пиперков чифлик спечели проект „ Изграждане на зона за отдих – мерата“ на стойност 14 965,90 лв.

Кметството в с. Долна Гращица спечели проект „Изграждане на зона за отдих в с. Долна Гращица“ на стойност 14 157, 00 лв.

Кметството в с. Жиленци спечели проект „Изграждане на кът за отдих за жителите и гостите на с. Жиленци“ на стойност 14 995, 51 лв.

Кметството в с. Ново село спечели проект „Благоустрояване на зелени площи и обособяване на зона за отдих“ на стойност 14 998,00 лв.

Предстои подписване на Договори за финансова помощ, съобщиха от Община Кюстендил. 

Допустими бенефициенти в Националната кампания бяха общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

Одобрен е и проект “Модернизация на материалната база в Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда, Любов“ - Кюстендил, с който Община Кюстендил кандидатства пред Фонд „Социална закрила“.

По проекта предстои да се закупи оборудване и обзавеждане, което ще модернизира и осъвремени съществуващата материална база на Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда, Любов“, гр. Кюстендил.

Така ще се осигури включваща, приемаща и стимулираща среда за деца с увреждания и ще се насърчи и подкрепи социалното, емоционалното и културното развитие на всеки потребител. Размерът на финансирането от ФСЗ е 40 450, 50 лв. с ДДС, а собственият принос – 4 494,50 лв. с ДДС. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6

FACEBOOK

//