През юни най-много българи са пътували до Гърция

Снимка: НСИ

Посетили са ни най-много румънци

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2022 г. са 680.6 хил., или с 48.4% над регистрираните през юни 2021 година, съобщават от НСИ.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.2%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 38.3%, и със служебна цел - 20.5%.

През юни 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 176.7 хил., Турция - 160.7 хил., Сърбия - 60.0 хил., Румъния - 54.0 хил., Германия - 33.7 хил., Италия - 28.8 хил., Република Северна Македония - 23.1 хил., Испания - 22.5 хил., Австрия - 19.7 хил., Обединеното кралство - 14.1 хиляди.

През юни 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 131.9 хил., или с 52.4% повече в сравнение с юни 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 34.9% (394.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 52.3% и достига 591.8 хиляди. В сравнение със същия месец на предходната година се увеличават посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страниса 413.9 хил., или 36.6% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 163.9 хил., или 39.6% от посещенията в тази група.

През юни 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 46.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 42.4%, и със служебна цел - 11.2%.

Най-много посещения в България през юни 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 206.1 хил., Турция - 163.9 хил., Германия - 94.9 хил., Украйна - 92.8 хил., Гърция - 78.9 хил., Полша - 64.1 хил., Сърбия - 58.5 хил., Обединеното кралство - 41.4 хил., Република Северна Македония - 32.3 хил., Чехия - 27.6 хиляди.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6