Манолова пита служебните министри за кредитите от ВиК-холдинга и за ремонтите на язовирите

Снимка: Изправи се.БГ

От служебния регионален министър Манолова иска информация за отпуснатите кредити от холдинга

Мая Манолова изпрати заявления за достъп до обществена информация до служебните министри на регионалното развитие, на икономиката и на енергетиката за кредитите, дадени от Държавния ВиК-холдинг, ремонтите на язовирите и дълговете на Топлофикация София. Заявление е изпратено и до изпълнителния директор на ВиК холдинга.

От служебния регионален министър Манолова иска информация за отпуснатите кредити от холдинга в периода от 5 май 2020 г. до 12 май 2021 г. на всеки един ВиК оператор поотделно. Тя иска справката да включва цел и размер на кредита, годишна лихва, гратисен период, ако има такъв, дата на падежи и краен срок за погасяване, обезпечения и други условия по кредита. Заявлението изисква и копия на решенията на МРРБ за отпускането на всеки един кредит.

От служебния икономически министър Манолова иска подробна справка за периода от 1 октомври 2018 г. до 30 април 2021 г. на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях, по отношение на които са възложени и изпълнени ремонтни дейности. Припомняме, че именно за тях правителството „Борисов-3“ отпусна 500 млн. лв. през 2018 г.

Манолова изисква и информация за сумите, изразходени от Държавната консолидационна компания за ремонти на язовирите.

Във второ заявление до икономическия министър Манолова пита за утвърдените планове за дейността на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите, утвърдени за периода от 2019 г. до 2021 г. Тя пита още за язовирите, стопанисвани от предприятието и за разходите за дейности по тях.

Със заявление до служебния министър на енергетиката Манолова иска информация за размера на дълговете на „Топлофикация София” ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД към Българския енергиен холдинг, в това число редовни и просрочени към 31 декември 2020 г. и 31 март 2021 г.

Тя пита и за платените от Топлофикация София и ТЕЦ „Марица изток 2“ лихви, начислени върху задълженията за 2017 г.,  2018 г., 2019 г. и 2020 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5