Семинар за иновативни технологии в логопедичната практика се проведе в ЮЗУ

Снимка: ЮЗУ

Деканът на факултета доц. д-р Миглена Симонска откри научното събитие

В рамките на Европейската седмица на общественото здраве в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе ежегодната Студентска научна конференция на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“. 

Деканът на факултета доц. д-р Миглена Симонска откри научното събитие.     На форума бяха представени 53 доклада от научните изследвания на 6 докторанти и 78 студенти от бакалавърските и магистърските програми, разработени съвместно с техните преподаватели.

Докладите бяха презентирани в пет секции в зависимост от направлението – Логопедия, Социални дейности, Кинезитерапия, Спорт и Здравни грижи.

Заинтересувани от докладите на конференцията бяха и логопеди от Гърция и Северна Македония. На форума присъстваха и гост-лектори от Университета в Лодз (Irena Jaros и Monika Kaźmierczak), Полша по програма „Еразъм+“, които с интерес слушаха презентираните научни изследвания. 

Част от програмата на Европейската седмица на общественото здраве бе и семинарът „Иновативни технологии в логопедичната практика“, който се проведе след Студентската научна конференция. Презентации представиха учениците от Природо-математическата гимназия „Акад. С. Корольов“ – Благоевград Мартин Манчев и Димитър Кючуков под ръководството на д-р Емилия Николова („SIGNITY – приложение за превод от и на български жестов език“) и гл. ас. д-р Анна Андреева („Приложение на роботи в логопедичната работа“). Публична лекция на тема „Комплексна и функционална терапия на заекване при възрастни лица“ изнесе доц. д-р Елка Горанова. В семинара участваха логопеди от България, Гърция и Северна Македония, и  магистри по „Логопедия“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2