Съветниците от ПП „Партия на зелените“ сигнализират МОН за дискримимационни условия по проекти

Снимка: Огнян Атанасов

Проектите касаят ремонт на две училищни сгради в Кюстендил

Общинските съветници в ОбС – Кюстендил от ПП „Партия на зелените“ – Гражданска листа изпратиха писмо до Министерството на образованието и науката, в което сигнализират, че в процеса на обществено обсъждане по проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, са забелязали дискриминационно условие, против което остро възразяват и настояват да отпадне, защото ще ощети възможността 3-то ОУ „Проф. Марин Дринов“ и 6-о ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Кюстендил да се възползват от финансирането, което позволява Националният план.

„Според нас в единия от компонентите е заложено изкуствено ограничение, чрез което автоматично се изключват от достъп до финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура „Модернизация на образователната среда“ всички училища, за които принципалите -  общини или държавни структури, отговорно и предвидливо са инвестирали собствени средства в разработването на инвестиционни проекти, част от които са в процес на проектиране, други са приети от Възложителя, а по трети са издадени и разрешения за строеж.

Най-добрият начин да се защити общественият интерес при разходването на обществен ресурс е тогава, когато инвестиционните проекти са разработени предварително и има пълна техническа документация, както и количествено-стойностни сметки. Трябва всички да могат да кандидатстват при равни условия и да могат по еднакво ефективен начин да се възползват от средствата по Плана“, заяви инж. Огнян Атанасов.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za