Община Кюстендил спечели проект за ремонт на физкултурния салон на VІ ОУ

Снимка: Infomreja.bg

Общата стойност на проекта е 214 708, 01 лв. с ДДС

Община Кюстендил спечели проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност във физкултурен салон - VІ ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Кюстендил“ по Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти.

По проекта ще бъде ремонтирана сградата на физкултурния салон в VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил. Броя ученици в редовна форма на обучение за учебната 2021/2022 година, които посещават единственото спортно закрито помещение, ползващо се от VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ е 874 ученици.

Към настоящия момент, физкултурния салон не отговаря на изискванията на Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие,  издадена от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването обн. в ДВ. бр.84 от 29.09.2020 г.

Общата стойност на проекта е 214 708, 01 лв. с ДДС, съобщи кметът Петър Паунов.

Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са:

  1. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност — поставяне на външна топлоизолация, топлоизолация на покрив и подмяна на дограма;
  2. Ремонт на покрив – демонтаж на стара покривна хидроизолация и доставка и полагане на хидроизолация;
  3. Подмяна на ОВК и ВИК инсталации; подмяна на осветителна инсталация;
  4. Доставка и монтаж на вътрешни врати;
  5. Довършителни работи – таван, стени, под.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5