Съдия Катя Бельова излиза в заслужена пенсия, ВСС я наградиха

Снимка: jenanagodinata.org

Колегията освободи Катя Бельова от заеманата длъжност „съдия“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Катя Бельова – съдия в Окръжен съд – Благоевград, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1500 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В предложението за поощряване Петър Узунов – председател на Окръжен съд – Благоевград, се мотивира с дългогодишния юридически стаж на съдия Бельова – общо 37 години, от които над 34 години в органите на съдебната власт и близо 25 години в Окръжен съд – Благоевград. Приложено е и изготвеното от Комисията по професионална етика при Окръжен съд – Благоевград, становище за притежаваните от магистрата професионални и нравствени качества, в което се посочва, че през целия ѝ професионален път е проявявала независимост и при постановяване на съдебните актове се е ръководила от закона и принципите за справедливост, отчитайки особеностите на конкретния случай и съобразно критериите, основани от общочовешките ценнности.

Колегията освободи Катя Бельова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Благоевград, считано от 29.04.2023 г., съобщават от ВСС.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa

FACEBOOK