Отличиха благоевградския съдия Румяна Бакалова по случай пенсионирането ѝ

Снимка: Infomreja.bg

Отличията са предложени от председателя на Окръжния съд в Благоевград, Катя Бельова

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт, поощри Румяна Бакалова – съдия в Окръжен съд – Благоевград, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Отличията са предложени от Катя Бельова – и. ф. председател на Окръжен съд – Благоевград, която се мотивира с дългогодишния юридически стаж на съдия Бакалова – над 40 години, от които над 30 години в органите на съдебната власт, както и с проявените от нея професионални и нравствени качества.

Атанаска Дишева – член на ВСС, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, подкрепиха предложението, като посочиха, че Румяна Бакалова е уважаван съдия, който скромно и неотклонно изпълнява професионалните си задължения, и акцентираха на нейните етични качества.

Колегията освободи на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Румяна Бакалова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Благоевград, считано от 12.05.2022 г.

Съдийската колегия на ВСС освободи на същите основания и полк. Генко Драгиев от заеманата длъжност „съдия“ във Военно-апелативен съд, считано от 04.05.2022 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa