Директорът на СУ-Гулянци, Емилия Петрушева: Честит патронен празник!

Днес се навършват 125 г. от рождението на големия български поет Христо Смирненски

Уважаеми българи, скъпи съграждани и колеги,

Днес, на 30 септември 2023 г., се навършват 125 г. от рождението на големия български поет Христо Смирненски. 

Роден в гр. Кукуш, в многодетно семейство с шест деца, но впоследствие, от несгодите и Балканската война, семейството е принудено да избяга в България.

Смирненски се оказва талантлив и оригинален поет, който пише „за най-кратко време, най-много творби“.

Той е наречен „Слънчевото дете на българската поезия” и я обръща наопаки, с „хастара нагоре“, като ѝ придава нов, модерен вид, актуален и до днес, и разбива бронята ѝ, като я „бичува“ с изпъкването на социалните и нравствени проблеми на тогавашното общество, които с пълна сила са актуални и до днес. 

Той „бичува“ онези варвари, които потискат обикновените хора - жадни за хляб и вода, и с усмивка критикува света на гешефтите, спекулантите, държавните хрантутници и изгражда образа на тълпите чрез съзидателна енергия.

Особено светят думите и изреченията му в стихосбирката „Да бъде ден” в „Братчетата на Гаврош“.

Нашето училище с гордост и достойнство носи името на нашия талантлив поет Христо Смирненски и всеки ден се стремим да възпитаваме добротворство, ученолюбие и любов към Родината ни България.

Нашият задружен учителски екип всекидневно работи за високия авторитет на училището и бъдещото развитие на нашите ученици, които смело навлизат в света на живота с много спечелени награди.

Изказвам благодарност към всички колеги, които всеотдайно работят за нашия общ успех и просперитет! 

Честит патронен празник на нашето училище!

 

Емилия Петрушева

Директор на СУ „Христо Смирненски“ - гр. Гулянци

 

КОМЕНТАРИ