Община Разлог проведе обществено обсъждане за проект в местността Света Варвара

Снимки: Община Разлог

След одобрение от РИОСВ, предстои одобрение за реализиране на проекта

Община Разлог проведе обществено обсъждане във връзка с  проект за изменение на Общия устройствен план в местността Света Варвара - землище на село Елешница, в залата на Общински съвет – гр. Разлог, днес. На срещата присъстваха  временно изпълняващ длъжността кмет на Община Разлог- инж. Гърменов, зам. кмета- Иван Гюров, инж. Илиева- началник дирекция ИДБЕ, експерти от Община Разлог, ръководителя на проекта- инж. Анна Владова, арх. Димитър Костов, експерт  Екатерина Гюлеметова , както и заинтересовани ведомства и граждани.

Обсъждането бе открито от г-н Иван Гюров: „Осъществяването на проекта е от истинско значение за развитието на Община Разлог. Цялата администрация положи усилия това нещо да върви максимално бързо във времето, а заедно със сериозните намерение на инвеститора, стигнахме и до етапът, в който се намираме в момента. Пълноценното използване на природните дадености в местността „Света Варвара“ са възможни чрез по-мащабно развитие на туризма в общината.

Съобразно дългосрочното развитие на Община Разлог, проектът следва да се реализира в рамките на няколко години. По този начин ще се увеличи наборът от разнообразни туристически услуги, предлагани целогодишно на наша територия. Резултатите ще покажат, че положените усилия, по време на пандемия,
военни действия и инфлация, са били наистина необходими.“, обясни зам. кмета на Община Разлог.

Основен мотив за разработването на Проект за изменение на ОУП е наличието на инвестиционен интерес за развитие на инфраструктура за обслужване на туристически и рекреационни дейности в землището на с. Елешница.  По време на срещата архитект Димитър Костов запозна присъстващите с целите и мотивите на проекта, а Екатерина Гюлеметова представи Доклада за оценка за съвместимост на проекта за изменение на ОУП, както и резултатите от направената Екологична оценка.

„Проектът е в съответствие със стратегическите цели и провежданата политика на общината в областта на туризма, като един от основните стълбове на местната икономика и би осъществило принос в социален и стопански аспект в контекста на актуалната обстановка в страната. Неговото реализиране не би застрашило опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна.”, изразиха своето мнение гост-експертите.

Подробна информация и покана към всички заинтересовани страни бяха разпространени публично през месец май във в. „Струма“, в. „Труд“ и редица регионални медии. В едномесечен срок към Общината постъпиха становища от заинтересовани ведомства, РИОСВ и РЗИ- Благоевград, включващи предписания и указания, които да бъдат спазени при изпълнение на проекта.

След одобрение от РИОСВ, предстои одобрение за реализиране на проекта и от Общински съвет- Разлог, а заинтересованите граждани могат да посетят
и официалния сайт на Общината за подробна информация.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6