ВСС откри процедура за избор на председател на Районния съд в Благоевград

Снимка: Infomreja.bg

Длъжността е свободна

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Благоевград, чиято длъжност е свободна.

Колегията определи дата - 20.06.2023 г., за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители в Районен съд – Елхово, Районен съд – Перник и Районен съд – Провадия. В процедурите за трите съдилища е допуснат за участие по един кандидат.

 

КОМЕНТАРИ