Нов младежки център изграждат в Петрич

Снимка: Infomreja.bg

Новият център ще бъде в помощ на личностното развитие на младежи до 29 години

Изготвен, съгласуван и с разрешение за строеж е проект за съвременен Младежки център в град Петрич.

Проектът е в концепцията на Общината, заложена в Плана за устойчивост и развитие. Целта е изграждане и осигуряване на ефективно функциониране на Младежки център, който да предостави разнообразни дейности (включително международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и готовността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години.

Сред тях са: дейности, насочени към насочване и подкрепа при търсене на работа, мерки за подпомагане на участието на младежите в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво, възможности за неформално образование на местно ниво, насоки за реинтеграция или интеграция в системата на формалното образование и/или включване в професионално обучение; дейности за стимулиране на младежки инициативи, инициирани и/или изпълнявани от ученици и младежи от община Петрич; осигуряване на подкрепа и подпомагане за изпълнение на инициативите на младите хора от страна на назначения в центъра персонал; повишаване на дигиталната компетентност на младите хора; дейности за работа на терен с уязвими групи и общности в неравностойно положение.

Различните дейности в младежкия център ще се изпълняват в партньорство с младежката организация - сдружение „МОГА“, местния бизнес и два младежки центъра - в Стара Загора и Враца, част от Националната мрежа на Младежките центрове.

Младежкият център ще бъде разположен на втори етаж в ГУМ – Петрич, в помещението, което е функционирало като сладкарница. Ще бъде извършено нужното вътрешно преустройство, така че да се образуват две зали за провеждане на обучения в дигитална компетентност с капацитет от минимум 15 работни места и с възможност за обединяване в зала за обучения, семинари и срещи за 70 души.

Проектът предвижда и кабинет с четири работни места. Ще бъде ремонтирана и прилежащата тераса с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда, за да може Младежкият център да бъде полезен и за младежи със специални потребности. Ще се ремонтират санитарните възли, ще се достави ново оборудване и обзавеждане на помещенията, за да бъдат функционални за ползване.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2

FACEBOOK