Проект "Културата на моя етнос" в ПГ по МСС - Гоце Делчев

Снимки: ПГ по МСС - Гоце Делчев

Сформираните два клуба по интереси представиха дейността си

През настоящата учебна година ПГ по МСС "Пейо Яворов" в Гоце Делчев работи по проект „ Културата на моя етнос", финансиран от ЦОИДУЕМ ( Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства). ” Целта  на  проекта е създаване и поддържане на образователна среда, която цени и насърчава различието и издига като безусловна своя ценност толерантността и взаимното уважение.

Проектът е насочен към въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование и към извършване на изследователски дейности, свързани с културното многообразие на етническите малцинства и междуетническата интеграция на учениците.

По проекта в училището са формирани два клуба по интереси: „Етноси в кадър“ с ръководител Нели Белчева  и „ Пирински танци“ с ръководител Диана Жингова. Във всеки клуб членуват по 15 ученици, които са от три различни етноса.

По време на първата си публична изява и двата клуба се представиха успешно.

Клуб „ Етноси в кадър“ организира изложба на художествени творби: рисунки, фотографии, гоблени на различна тематика. Учениците се бяха постарали също така  да изпълнят  автентични кулинарни рецепти от Неврокопския регион. Изложбата бе позиционирана в Актовата зала на ПГ по МСС „ Пейо К. Яворов“.

Клуб „ Пирински танци“ представи драматизация на поемата от Петко Славейков „Изворът на Белоногата“. Участниците изпълниха и творби от българския фолклор, предавайки неговата магия. Изявата на клуба се проведе във физкултурния салон на училището.

Гости на мероприятията бяха родители на ученици, учители от учебни заведения в града,  педагогическият и непедагогическият персонал на ПГ по МСС „ Пейо К. Яворов“.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g

FACEBOOK