ПГ по МСС в Гоце Делчев си сътрудничи с Тракийския университет в Стара Загора

Директорът на ПГ по МСС - Ангел Живков, и ректорът на Тракийския университет - доц. д-р Добри Ярков, снимка: Личен архив

Директорът на гимназията разкрива новите хоризонти пред нея

Господин Живков, със задоволство обществеността в Гоце Делчев научи, че гимназията, която Вие ръководите – ПГ по МСС „Пейо Яворов“, започва да си сътрудничи с Тракийския университет в Стара Загора. Бихте ли казали как едно средно учебно заведение откри партньор в лицето на държавен университет?

Знаете, че промените в Закона за висшето образование са насочени именно към съвместна работа между висшите учебни заведения и училищата. Тази идея не беше чужда нито на мене, нито на ректора на Тракийския университет – доц. д-р Добри Ярков. Срещнахме се и я обсъдихме. Министерството на образованието и науката ни подкрепи и в момента оформя договора между нас.

Неотдавна Вие се завърнахте от Стара Загора, където бяхте по покана на Тракийския университет. Какви са впечатленията Ви?

Преди да отида, аз вече знаех много за това авторитетно висше учебно заведение, но видяното от мен надмина очакванията ми. Тракийският университет, в който се обучават над 10 хиляди студенти, разполага със съвременна материална база – огромна лаборатория и ветеринарна клиника, оборудвани със скъпа многофункционална  техника. Студентите провеждат практическите си занятия в реална среда, като извършват услуги на населението. Лично видях много хора, които бяха дошли да потърсят помощ за домашните си любимци, както и за други животни. Видях и модерното общежитие, с което университетът разполага.

Ще добавя, че останах много доволен  от топлото отношение, с което ме приеха ректорът и всички декани на факултети.

Кои са допирните точки, свързващи двете учебни заведения?

Това, което ние имаме като прием, е много сходно с това, което те предлагат във висшето образование. Знаете, че за първа година в нашето училище има специалност „Ветеринарен техник“. Ще дам пример и със специалностите  „Агроекология“ и „Техник растениевъд“ – защитена професия в дуална форма на обучение. Тук е мястото и на „Електрически превозни средства“, защото към Тракийския университет е факултетът „Техника и технологии“ – Ямбол, в който се обучават кадри за инструктори. Нашата нова специалност „Митническо и данъчно обслужване“ също много добре би се вписала там.

Тракийският университет има и педагогически факултет, където се придобива професионална квалификация. В това отношение също можем да си бъдем много полезни.

Каква реална помощ очаквате от университета, с който ще си сътрудничите?

Полезното за нас е, че при необходимост учениците ни  ще бъдат обучавани от научни работници в съответните специалности. С ректора се разбрахме да изготвим необходимите графици за посещение на гимназията  от специалисти. Много е важен и фактът, че нашите нови партньори се ангажираха да ни помогнат при оборудване на лабораторията, която подготвяме. Амбицията ни е да направим съвременна клиника, където децата да се учат, да им е приятно и полезно. Необходимо е те да придобиват компетентност, която по-късно да ползват във висшето образование, надграждайки  знанията си. Така те ще бъдат завършени специалисти. Това ни е идеята.

Коя е следващата стъпка по пътя на вашето сътрудничество?

Скоро учители от гимназията ще посетят университета, за да се запознаят с базата. Ректорът изяви желание да изпратим и ученици. Това е полезно предложение и ние ще го изпълним.

Не след дълго ще започне кампанията по план – приема. Използвам случая да Ви попитам какви са изгледите за новата учебна година в ПГ по МСС.

През последните няколко години при нас влизат все по-силни и по-мотивирани ученици и нещата вече се случват по друг начин. Очакваме пак така успешен да е и новият прием. За него работим още от първия ден на учебната година. Мога да кажа, че към днешна дата имаме над 30 прояви. Това е сериозна организация, много ангажименти на колеги, ученици, ръководство, но само така има резултати - учениците се привързват към училището си, родителите също помагат. Оттук минава пътят към голямата цел – младите хора да не напускат най-прекрасната държава, да не стават слуги в чужбина.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Личен архив

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

FACEBOOK