Милена Бунцева от листата на ДПС положи клетва в ОбС-Благоевград

Снимка: ОбС

Тя зае мястото на Ивайло Червилов

Нов общински съветник положи клетва по време на днешното редовно заседание на Общински съвет Благоевград. Това е Милена Бунцева от листата на ДПС. 

Тя зае мястото на Ивайло Червилов, който по предложение на кмета на община Благоевград Илко Стоянов, бе избран за временно изпълняващ длъжността управител на Общинско дружество „Паркинги и гаражи“.

Заседанието продължи с попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет. Милена Бунцева става член на Комисията за децата, младежта, спорта,туризма и неправителствените организации, както и на Комисията по устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт. 

От трибуната на местния парламент, председателят на Сдружение „Форум Балканика“ Цоня Кръстева, отправи покана за участие в поредицата от мероприятия, които се организират на 4 февруари, във връзка със 150 години от рождението на войводата Гоце Делчев.

След кратки дебати и  направено предложение от председателя Радослав Тасков, за корекция в аналитичната част, която засяга информацията за представянето на ЮЗУ „Неофит Рилски“ , местният парламент почти единодушно прие Плана за интегрирано развитие на община Благоевград за периода 2021-2027 г.

Председателят на Общински съвет се изказа положително за ПИРО, като подчерта, че е видно какъв огромен труд е положил екипът към общинска администрация, изготвил документа.

„Това е видно особено в  аналитичната част, където е дадена обективна оценка на състоянието на общината. Освен това са посочени силните и слаби страни като община“, коментира още г-н Тасков.

На днешното редовно заседание общинските съветници дадоха съгласието си, относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация.

Общинският съветник Георги Иванов бе избран  за представител на Община Благоевград в общото събрание на съдружниците на „Прима инвест БГ“ ООД.

Прието бе и предложението, относно  Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2022 година.

Общинските съветници одобриха  изработване на Подробен устройствен план (ПУП) по няколко предложения от Кмета на община Благоевград.

Местните парламентаристи  се произнесоха и относно редица предложения за предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На редовното заседание на Общински съвет Благоевград днес бяха гласувани 27 решения.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd