Два ключови проекта за Кюстендилско имат “зелена светлина” от Областния експертен съвет

Снимки: ОА - Кюстендил

Областният управител инж. Александър Пандурски председателства Експертния съвет

Два ключови за развитието на област Кюстендил проекта вече имат „зелена светлина“ да бъдат реализирани. Членовете на Областния експертен съвет по устройство на територията на свое заседание разгледаха и одобриха проектите за Подробен устройствен план – парцеларен план за два обекта, намиращи се в землището на общините Бобов дол /с. Големо село/ и Дупница /с. Палатово/. Възложител на проектите, които са частна инвестиция и са с изцяло екологична насоченост, е ТЕЦ „Бобов дол“. 

Областният управител инж. Александър Пандурски председателства Експертния съвет, а в заседанието взеха участие представители на регионални институции, общини и възложителя.

Първият одобрен проект касае изграждане на „Автоматична газорегулираща станция, газопроводно отклонение, кранов възел, ел. кабел средно напрежение, оптичен кабел, обслужващ път до АГРС и присъединителен газопровод“.

Обектът ще се намира в землищата на с. Големо село, община Бобов дол и село Палатово, община Дупница. Присъединяването на ТЕЦ „Бобов дол“ към газопреносната мрежа е още една стъпка към използването на зелена енергия и опазването на околната среда. Експерти са категорични, че това ще намали вредните емисии и замърсяването на въздуха.

Другият одобрен проект е свързан с изграждане на обект „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV за присъединяване на Фотоволтаична централа - Бобов дол с инсталирана мощност 100 MW с териториален обхват – землището на с. Палатово, община Дупница и землището на с. Големо село, община Бобов дол“. С този проект също се прави голяма крачка към зелената енергия и намаляване на вредните емисии, съобщават от пресцентъра на областна администрация.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n

FACEBOOK