Директорът на ДГС-Гърмен, Денислав Шенгов: Честита Седмица на гората!

Бъдете здрави, бодри и все така добри стопани!

Уважаеми работници и служители в ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“,

В първия ден от Седмицата на гората искам да се обърна към вас и да ви поздравя с професионалния празник на лесовъдите.

Вие заслужавате това, защото се грижите за гората като за свой дом и милеете за нея.

Бъдете здрави, бодри и все така добри стопани!

Водени от разбирането, че гората е здраве, продължавайте да я опазвате, за да могат и следващите поколения да се радват на това национално богатство!

 

Инж. Денислав Шенгов, директор на ДГС - Гърмен

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.