Вирусните следи от SARS-CoV-2 в битовите отпадъци на Солун, въз основа на последните измервания, проведени от екипа по епидемиология на отпадъчните води на университета "Аристотел", постави града в червената степен по отношение на разпространението на коронавируса.

Измерванията показват, че подвариантите Omicron BA.4 и BA.5 са открити в 90% от общия вирусен товар. Експертите заявиха, че след шест седмици с умерено ниво на разпространение на вируса в общността, следвайки възходящата тенденция, започнала успоредно с постепенното разпространение на щамовете SARS-CoV-2 Omicron BA.4 и BA.5, вирусният товар се е върнал към високо ниво на разпространение.

"Увеличаването на разпространението на вируса, както го измерихме в отпадните води през последните седмици и по-ясно през последните дни, не е пренебрежимо... сега имаме данни, които ни поставят в състояние на тревога", заяви професор Никос Папайоану, ректор на университета "Аристотел", който отговаря за изследователския проект, в коментар за Атинско-македонската информационна агенция. /News.bg/