Община Дупница обяви процедура за избор на здравен медиатор

Снимка: Infomreja.bg

Желаещите трябва да имат принадлежност към местна уязвима етническа общност

Община Дупница обявява процедура за избор на здравен медиатор, съобщават от администрацията. Кандидатите трябва да входират в деловодството на администрацията – автобиография, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено средно образование, придружени със заявление по образец, което се получава на място.

Желаещите трябва да имат принадлежност към местна уязвима етническа общност, да познават здравните и социални проблеми на общността, комуникативни умения и компютърна грамотност. Комисия ще разгледа постъпилите документи и проведе интервюта с кандидатите. Краен срок за подаване на документи: 20.02.2023 год., в деловодството на Община  Дупница, гр. Дупница, пл. “Свобода”  №1, партерен етаж,  всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

Ангажиментите на здравния медиатор включва подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги, посредничество между уязвими групи и здравни, и социални служби, придружаване, работа със здравни специалисти, и институции за повишаване на имунизационния статус на децата, подпомагане при попълване на различни документи, участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g