Колко получиха хотелиерите, настанили бежанци?

Снимка: Infomreja.bg

Вижте справката от МС

Министерският съвет прие проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“ и допълнение на Програмата по отношение на дължимия данък добавена стойност от лицата, които извършват дейност в обекти, вписани в Регистъра за подслон и на проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г„ за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Украйна.

По второто плащане за периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г., са одобрени 95 лица, които са предоставили 157 025 броя нощувки с изхранване на 9 971 лица, получили временна закрила на територията в Република България за периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. Осигуреният финансов ресурс в размер на 6 817 517 лв. се осигурява, за следните плащания както следва:

Регистър на Министерство на туризма

Лица предоставили настаняване -

брой

Верифициран брой нощувки

Сума без ДДС, в

лева

Сума с ДДС, в

лева

Прихващане от плащане по етап I от Програмата, в лева

Сума за получаване по втори отчетен период, в лева

НТР (категоризирани обекти - 9% ставка за ДДС), от които:

91

153 747

6 149 880,00

6 681 121,20

  • 1 825,20

6 679 296,00

Лица регистрирани по ЗДДС

62

147 567

5 902 680,00

6 433 921,20

  •  

6 433 921,20

Неригистрирани по

ЗДДС

29

6 180

247 200,00

247 200,00

  • 1 825,20

245 374,80

РМП (некатегоризирани места за настаняване - 20% ставка за ДДС), от които:

4

3 278

131 120,00

141 400,00

  • 3 178,80

138 221,20

Лица регистрирани по ЗДДС.

3

1 285

51 400,00

61 680,00

  •  

61 680,00

Неригистрирани по ЗДДС

1

1 993

79 720,00

79 720,00

  • 3 178,80

76 541,20

ОБЩО

95

157 025

6 281 000,00

6 822 521,20

  • 5 004.00

6 817 517,20

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d