Научни работници оцениха високо интердисциплинарен урок в ПГ по МСС - Гоце Делчев

Снимка: Infomreja.bg

Урокът съчетаваше общообразователно, професионално и STEM обучение

Днес в ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“- Гоце Делчев, се състоя интердисциплинарен урок, съчетаващ общообразователно, професионално и STEM обучение. Той се проведе в присъствието на доц. Боряна Иванова – заместник – ректор на Аграрен университет – Пловдив, гл. асистент Мария Чунчукова, специалист по Екология и опазване на околната среда в същото висше учебно заведение, доц. Стойчо Методиев от Тракийския университет в Стара Загора и на негови студенти.

Целта на урока беше учениците да представят по оригинален начин училището си и проектите, по които то работи със своите партньори от висшите учебни заведения.

За отправна точка на ученическите наблюдения и разсъждения послужи творчеството на Елин Пелин. Темата за земята, която писателят разработва, умело бе свързана с днешното земеделие и конкретно с обработката на масивите в Учебно – опитното стопанство на професионалната гимназия. Учениците споделиха, че имат възможност да се обучават в реална работна среда. Благодарение на проект, разработен съвместно с Аграрния университет в Пловдив, те вече се запознават с нови сортове лозя и с нови технологии на отглеждането им в голям лозов масив.

А хуманното отношение на Елин-Пелиновите герои към животните намери своето продължение в изказванията на учениците от специалност Ветеринарен техник. Със задоволство те говориха за разнообразието от животни и птици, които има в училищното стопанство, за мобилната ветеринарна клиника, която ще създадат заедно с Тракийския университет, и за приноса, който тяхното учебно заведение ще има в изследванията на известния учен Филип Фратев по отношение намаляването на метана от животните.

След теоретичната чест дойде ред и на поредица от химични опити, които учениците, разделени на два екипа, извършиха. Единият екип доказа наличието на животински белтък в пилешки бульон, пресни яйца, биомляко от училищното стопанство и мляко от магазина, а  другият – присъствието на растителен белтък в леща, боб, грах, нахут. Въз основа на наблюденията и разсъжденията си младите изследователи направиха съответните изводи.

Голям интерес предизвика и представеният амбициозният проект за използване на част от водата на река Места във ВЕЦ. Учениците правиха изчисления за височината на водния пад и за дебита на водата и стигнаха до извода, че най-добрата турбина трябва да е с генератор около 30 киловата.

Интердисциплинарният урок показа, че възпитаниците на професионалната гимназия умеят да правят междупредметни връзки и разбират важността на всяка изучавана дисциплина за създаване на модерно селско стопанство. Затова гостите отправиха поздрави към тях, преподавателите им и ръководството на училището!

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g