Петрич осъществява най-мащабния ВиК проект за над 5 млн. лв.

Снимка: Община Петрич

Споразумението с МРРБ вече е подписано

Предстои изпълнението на най-мащабния проект за подмяна на водопровод в град Петрич

Проект „Реконструкция на водопровод в кв. „Дълбошница“, град Петрич“ получи одобрение за финансиране на стойност 5,8 млн.лв. с ДДС.

Споразумението с МРРБ подписа кметът Димитър Бръчков след като Общината имаше проектна готовност за обекта – проект, започнат от предходното общинско ръководство на Петрич и надграден от сегашния екип.

Народният представител инж. Костадин Стойков отново оказа пълна подкрепа и съдействие за придвижването на изготвения от Общината проект към финансиращия орган.

Практически с изпълнението на посочения проект ще бъде извършена и най-мащабната подмяна на водопроводна мрежа в рамките на града – над 10 километра, което е и продължение на общинската политика в тази посока.

Подмяната на стария етернитов водопровод отваря възможност за решаване на проблемите и с уличната настилка на следващ етап, защото няма да се разкопава заради аварии.

Проектът за реконструкция на водопровода в кв. „Дълбошница“ ще се изпълни на два етапа.

Първият етап включва изграждането на два главни клона и 18 второстепенни – общо 4 529 м.

През втория етап ще се изградят един главен клон и 19 второстепенни водопроводни клона – общо 4 652 м.

Ще бъдат подменени и всички спирателни кранове, тъй като 90% от наличните са компрометирани и неработещи, което води до спирането на водата при авария за голям периметър, а не локално при същата.

Изпълнението на проекта ще се отрази и на водоснабдяването на селата Ръждак, Митиново и Дрангово, които се снабдяват с питейна вода от главния водопроводен клон, захранващ кв. „Дълбошница“. До момента спирането на водата в квартала неизменно водеше до режим и в тези три села.

Съществуващата водопроводна мрежа в кв. „Дълбошница“ е изградена през 1970 г. и няма необходимата проводимост. Етернитът е основен материал при строителството на същата. Съществуващите сега тръби са с малки диаметри, а в следствие на дългия експлоатационен период – над 50 години водопроводите са крайно амортизирани, което води до чести и трудно отстраними аварии, както и до голяма загуба на вода. Водопроводът, предмет на одобрения проект, ще бъде изпълнен по съвременни изисквания, ще се възстановява и настилката в обхвата на подмяната.

Улици в обхвата на проекта:

1-ви етап

• ул. „Стою Хаджиев” – от ул. „Васил Кънчев” до ул.”Одрин”;

• ул. „Рила”;

• ул. „Охрид” - участък от ул.„Тракия” до ул. „Ген.Гурко”;

• ул. „Чаталджа”,

• ул. „Одрин” - участък от ул. „Кочо Мавродиев” до ул. „Тракия”;

• ул. „Кочо Мавродиев” участък от ул. ”Даме Груев” до ул.”Рокфелер” ;

• ул. „Даме Груев” участък от ул.”Яне Сандански до ул.”Кочо Мавродиев”;

• ул. „Васил Кънчев” – участък от ул. „Кирил и Методий” до ул. „Рокфелер”;

• ул. „Стефан Караджа – участък от ул. „Кирил и Методий” до ул. „Даме Груев;

• ул. „Бяло Море” - участък от ул. „Кирил и Методий” до ул.”Кочо Мавродиев”;

• ул. „Тракия” - участък от ул. „Кирил и Методий” до ул. ”Стою Хаджиев” .

• ул. ”Михо Попов” – участък от ул.”Варна”доул.„Ген.Гурко”;

• ул. ”Варна” - от ул. „Охрид” до ул. „Рокфелер”.

2-ри етап

• ул. „Св. Кирил и Методий“

• ул. „Кочо Мавродиев” - участък от ул.”Беласица” до ул.”Струмешница”;

• ул. „Беласица” – участък между ул.”Йордан Йовков и ул.”ДедеАгач” и при кръстовища с ул. „Св.Георги и ул. „Кочо Мавродиев”;

• ул. „Струмешница” - участък от ул. „Кирил и Методий” до ул.”Кавала” ;

• ул. „Круша”;

• ул. „ДедеАгач” - участък от ул. „Беласица” до ул.”Одрин”;

• ул. „Одрин” - участък между ул.”Ген. Гурко” и ул. „Кочо Мавродиев”;

• ул. „Атон” - участък от ул. „Беласица” до ул.”Ген. Гурко”,

• ул. „Зографски Манастир” - от ул. „Кочо Мавродиев” до ул.”Одрин”;

• ул. „Ген. Скобелев”;

• ул. „Ил. Макариополски”;

• ул. „Ген. Гурко” - участък от ул. „Св. Георги” до ул.”Михо Попов” и участък от ул.”Свети Георги” до ул. „Одрин”;

• ул. ”Кавала” – участък от ул.”Тракия” до ул. „Свети Георги”;

• ул. „Св.София”

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g

FACEBOOK

//